Önértékelés

Az önértékelés az önálló tanulás fontos eleme. Tisztában kell lennünk azzal, hogy tanulásának mi a célja, mi az eredménye, valamint azzal is, hogy ez az eredmény minek tudható be. A közvetlen ok-okozati összefüggés felismerése, majd általánosítása után az elmélet a gyakorlatban is kipróbálható. Így a kevésbé hatékony tanulási módszereket elvetheti, a hatékonyabbakat pedig beépítheti a napi tanulási gyakorlatába. A tanár által támogatott képzésben résztvevő tanulók ehhez külön segítséget kapnak tanáruktól.

Tekintsük át, hol van alkalom a képzés folyamán önértékelésre. A Webulo.hu oldal automatikusan értékel:
1. A moduloknál, illetve egy-egy leckénél, szövegbuborékban megjelenő százalékos jelző (eredmény) a helyes válaszok arányát mutatja, míg az alatta található pontszám (beküldött feladatok) a helyességtől függetlenül mutatja az elvégzett feladatok számát. Az egy-egy feladat alatt megjelenő százalékos szám az adott feladat jó megoldásaira utal. Ezen automatikus visszajelzések segítségével Ön folyamatosan nyomon követheti haladását és tanulása eredményességét. A tanári támogatással, tanfolyami formában tanulók elvégzett feladatait részben tanár is javítja. A házi feladatok közül az önálló szövegalkotási, időnként fordítási feladatok nem pontozódnak automatikusan, csak ha a tanár értékeli és pontozza azokat: ez adódik hozzá az összteljesítéshez. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a tanári felügyelettel tanulók feladatait indokolt esetben a tanár „lenullázza”, azaz ismét megoldhatóvá teszi.
2. A „teszteld magad” feladatsorok A Webuló minden lecke végén lehetőséget kínál az önértékelésre a „teszteld magad” feladatsorokkal, ami kiválóan alkalmas arra, hogy tanulás közben is felmérhesse, mennyit haladt, mit tanult, mit kell még pótolnia.

Önértékelési kérdéssor
Egy-egy lecke/modul elvégzése után hasznos segítséget nyújthat az önértékeléséhez a következő önértékelési kérdéssor.

Mi volt ennek a leckének/ modulnak a célkitűzése?
Hogyan kapcsolódnak ezek az én nyelvtanulási szükségleteimhez?
Milyen tanulási tevékenységet végeztem?
Mit tanultam ebből? (szavak, nyelvtan, készségek stb.)
Hasznos volt számomra ez a tevékenység?
Mennyi időt fordítottam rá? Elegendő volt?
Elégedett vagyok az eredményemmel?
Ha igen, minek köszönhetem, hogy ilyen jó eredményt értem el?
Ha nem, minek köszönhetem, hogy ilyen gyenge eredményt értem el?
Min kell legközelebb változtatnom?
Mi a következő teendőm?

Ha az Ön munkáját hagyományos képzésben tanár értékelné, az is hasonló alapon tenné.
Egy-egy nehezebb feladat elvégzése után gondolja át az alábbi kérdéseket:

1. Mindig betartottam a feladat utasításait. Igen / Nem.
2. Nem igazán láttam a feladat célját, így „egy ültő helyben” átfutottam a rajta, és tessék-lássék elkészítettem anélkül, hogy különösebb erőfeszítést tettem volna. Igen / Nem.
3. Javítás után újra végignéztem a feladatot, és megpróbáltam megérteni, hogy mik voltak pontosan a hibáim. Igen / Nem.
4. Gondosan elolvastam a feladathoz tartozó szöveg(eke)et, és kiszótároztam az ismeretlen szavakat. Igen / Nem.
5. Megfelelő eredményt értem el. Igen / Nem.
6. Elégedett vagyok az eredménnyel. Igen / Nem.
7. Hasznosnak tartottam a feladatot. Igen / Nem.